Airi Kaivola

Marttaliiton kunniajäsen, Etelä-Saimaan Marttapiriiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja.

Agronimi Airi Kaivolan (14.12.1901-21.6.1986) aktiivinen, tuolksia tuottanut marttaura kesti runsaat 40 vuotta. Joutsenon Marttayhdistyksen puheenjohtajana hän toimi vuosina 1931-1971. Etelä-Saimaan Marttapiriiliiton  puheenjohtajuuskausi kesti vuodesta 1932 vuoteen 1981. Vuonna 1933 hänet valittiin jäseneksi Marttaliiton valtuuskuntaan, missä hän toimi aina vuoteen 1975 asti.

Airi Kaivolalle myönnettiin Marttaliiton suuri kultainen ansiomerkki vuonna 1962 ja Marttaliiton kunniajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1977.