Eduard Polón

Varatuomari Eduard Polón (1861-1930) lahjoitti Suomalaiselle Marttaliitolle vuonna 1928 merkittävän pääoman.

"Vakuutettuna siitä suuresta hyödystä, jonka Marttayhdistysten työ kotien hyväksi maamme rajaseudulla ja varsinkin Salmen kihlakunnassa niin hyvin siveellisessä kuin taloudellisessa suhteessa on jo aikaan saanut, olen päättänut pysyväisellä tavalla kannattaa puheenalaisen toiminnan jatkamista ja laajentamista sekä sitä tarkoitusta varten Suomalaiselle Martta-liitolle lahjoitan kaksi tuhatta (2,000) Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön osaketta"

Eduard Polónin lahjoittamat osakkeet sijoitettiin lahjoitusrahastoon, jonka tuloja oli lahjoituskirjan mukaisesesti käytettävä marttatoiminnan tukemiseen Raja-Karjalassa.Vuoteen 1944 asti rahaston tuottoa käytettiin lähes yksinomaan Laatokan-Karjalan Marttapiiriliiton tukemiseen. Myöhemmin tuen kohteena oli karjalainen marttatyö.

Eduard Polónin säätiö perustettiin vuonna 1994. Säätiöntarkoituksena on tukea kotitalousneuvontaa kotien hyvinvoinnin edistymiseksi ja kotitalouksien toimintaedellytyksien parantumiseksi. Säätiö jakaa avustuksia sijoitustoiminnan tuotoista. Marttaliitto hallinnoi säätiön toimintaa.

Eduard Polón oli perustamassa 1898 Suomen Gummitehdas Osakeyhtiötä ja toimi yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 1929.

Lisätietoja lahjoitusmahdollisuuksista nykyään