Helena Virkki

Marttaliiton kunniapuheejohtaja, Marttaliiton valtuuskunnan puheenjohtaja 1935-1953.

Emäntä, kansanedustaja Helena Virkki (1884-1968) toimi Marttaliiton valtuuskunnan puheenjohtajana vuosina 1935-1953.

Helena Virkin martaura alkoi Karjalan Kannaksen Vuokselan marttayhdistyksessä, minkä jälkeen hän toimi Virkkilän marttakerhossa puheenjohtajana, sihteerinä ja rahastonhoitajana. Vuonna 1922 hänet valittiin Karjalan Marttapiiriliiton (myöhemmin Etelä-Karjalan Marttapiiriliitto) puheenjohtajaksi. Vuonna 1935 hänestä tuli  Marttaliiton valtuuskunnan puheenjohtaja ensimmäisenä pääkaupungin ulkopuolelta olevana henkilönä.Vuonna 1953 Helena Virkki valittiin järjestön ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi.

Marttatoiminann lisäksi Helena Virkki osallistui aktiivisesti muuhunkin järjestötoimintaan. Hän oli jäsenenä Viipurin läänin maanviljelysseurassa, Maatalousseurojen keskusliiton kotitalousvaliokunnassa ja SPR:n piirihallituksessa. Lisäksi hän toimi Petäjärven Emäntäkoulun johtokunnassa ja oli Kirkolliskokouksen ensimmäinen naisedustaja.

Kunnallispolitiikkaan Helena Virkki osallistui Vuokselan kunnanvaltuuston jäsenenä, kunnallislautakunnan varapuheenjohtajana ja köyhäinhoitolautakunnan varapuheenjohtajana. Kokoomuksen kansanedustajana hän oli vuosina 1945-53.

Helena Virkille myönnettiin talousneuvoksen arvonimi vuonna 1944.

Lähteet: Anne Ollila. Suomen kotien päivä valkenee... SHS 1993
Taisto Virkki." Päämartta" Helena Virkki. Karjalan liitto ry.