Kerttu Huitu

Marttaliiton kunniajäsen, Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja 1971-1975, Marttaliiton valtuuston puheenjohtaja 1975-1983.
"Marttojen suuri tehtävä on vaalia kodin asiaa ja tuoda se esille toiminnallaan. "

Emäntä Kerttu Huitu (14.5.1918-5.11.2014) toimi Marttaliiton hallituksen puheenjohtajana  vuosina 1971-1975 ja valtuuston puheenjohtajana vuosina1975-1983. Marttaliiton johtokuntaan hänet valittiin vuonna 1963. Varapuheenjohtajana Kerttu Huitu toimi vuosina 1964-1971.

Emäntä Kerttu Huitu on toiminut vireästi  kaikissa järjestöportaissa. Nummelan Marttayhdistyksen puheenjohtajana  hän oli vuosina 1951-70, Uudenmaan Marttapiriiliiton varapuheenjohtajaksi hänet valittiin vuonna 1962 ja puheenjohtajaksi vuosiksi 1969 -71, minkä jälkeen hänestä tuli Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja. 

Kerttu Huitu kiinnitti huomiota erityisesti järjestön toiminnan yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen unohtamatta ammatillista kasvatusta ja neuvontaa. Hän piti ensisijaisen tärkeänä kodin ja kodissa tehtävän kasvatustyön merkitystä  ja korosti, että marttojen suuri tehtävä on vaalia kodin asiaa ja tuoda se esille toiminnallaan. 

Marttajärjestön lisäksi Kerttu Huidulla oli monia luottamustoimia mm. Pelastakaa Lapset -järjestössä, kunnassa ja seurakunnassa. 

Kerttu Huidulle on myönnetty Marttaliiton kultainen ansiomerkki vuonna 1966 ja suuri kultainen ansiomerkki vuonna 1974. Hänet kutsuttiin Marttaliiton kunniajäseneksi 1989. Hänet kutsuttiin myös Uudenmaan Marttapiiriliiton kunniajäseneksi.