Saara Mikkola

Marttaliiton kunniapuheenjohtaja haastoi martat jakamaan yhteisten asioiden hoidossa tarvittavia tietoja ja taitoja

Kunnallisneuvos, filosofian maisteri, kansanedustaja Saara Mikkola (17.5.1927-15.12.2012) toimi Marttaliiton valtuuskunnan varapuheenjohtajana vuosina 1963-1969 ja puheenjohtajan vuosina 1969-1975. Etelä-Hämeen Marttapiiriliiton puheenjohtajana hän oli vuosina 1965-1981. Marttaliiton kunniapuheenjohtajaksi Saara Mikkola kutsuttiin järjestön 100-vuotisjuhlavuonna 1999.

Järjestötyön perheenemännille antamat valmiudet saivat Saara Mikkolalta tunnustusta. Hän haastoi martat jakamaan tietoja ja taitoja, joiden avulla naiset yhä runsaammin voisivat osallistua yhteisten asioiden hoitoon sekä kunnallisella että laajemmallakin tasolla.

Saara Mikkola valmistui filosofian maisteriksi Helsingin Yliopistosta vuonna 1951. Hän työskenteli äidinkielen opettajana Jokioisissa, Urjalassa ja Hämeenlinnassa vuoteen 1987 saakka.

Saara Mikkola toimi lukuisissa kunnallisissa luottamustoimissa ja kansanedustajana vuosina 1975-1987  Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmässä.  Hän puhui painokkaasti perheenemännän sosiaali- ja eläketurvan puolesta.  Eduskunnassa tekemissään aloitteissa hän esitti, että kotona suoritettu hoito- ja palvelutyö olisi laskettava mukaan kansantuloon. Kunnallisneuvoksen arvonimen hän sai vuonna 1990.

Saara Mikkolalle on myönnetty Marttaliiton kultainen ansiomerkki vuonna 1989. 

Lähde: Elvi Koivulahti. Sydämenasiat syntymäpäivänä. Emäntälehti 1977/8