Sirkka Kouki

Marttaliiton kunniajäsen, Marttaliiton toiminnanjohtaja, suomalaisen kotitalouseneuvonnan ja -opetuksen keskeinen vaikuttaja.

Ammattikasvatusneuvos, MMM Sirkka Kouki (27.3.1917-10.8.1989) työskenteli Marttaliiton kotitalousekonsulenttina vuosina 1944-1947 ja toiminnanjohtajana 1947- 1957. Näinä vuosina tulivat näkyviin hänen määrätietoinen suunnitelmallisuutensa ja rohkeutensa vaikeidenkin asioiden alullepanijana. sotavuosein jälkeen liiton talous oli saatettava vakaalle pohjalle. Hänen toimikautenaan rakennettiin myös Marttatalo, josta muodostui suunnitelmien mukainen järjestön toiminann keskus.

Vuonna 1957 Sirkka Kouki nimitettiin maataloushallituksen kotitalousosaston osastopäälliköksi, missä toimessa hänen vastuualueenaan olivat sekä kotitalouseneuvonta että kotitalousopetus. Hän osallistui kotitalousalan asiantuntijana monien kotimaisten suunittelu- ja valmisteluelinten työhön ja edusti Suomea useissa kansainvälisissä komiteoissa ja kongresseissa. Suomen Leijonan Ritarikunnan komentajamerkin hän sai vuonna 1978 ja Helsingin yliopiston maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi hänet kutsuttiin vuonna 1984. 

Sirkka Koukille myönnettiin Marttaliiton suuri  kultainen ansiomerkki vuonna 1963 ja Marttaliiton kunniajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1977.